Beweging in de stad

Voorspelbare verrassingen

Beweging in de stad - Bureau Els Desmet

Met veel plezier neem ik deel aan de bewonerswerkgroep toekomst Middelland. Ambtenaren en bewoners werken samen aan de ontwikkeling van mijn wijk. Met de werkgroep formuleren we ambities en waarden waarlangs we werken. Radicale denkrichtingen schuwen we niet. Verdieping vindt plaats via Toekomst Talkshows die de Middellandman – Nico Haasbroek – organiseert. Veel inspiratie komt van kinderen uit de wijk. Zij maakten een wijkmaquette. Met onder meer een diep gat, waar je mensen in kunt stoppen. En de winkel van alles op de Middellandstraat: een winkel waar je alles kunt kopen, ook dat wat er nog niet is. Aantrekkelijk vind ik het idee van een vrije publieke verbeeldingsplek. We willen als werkgroep een test-lab voor de toekomst zijn. Een plek waar we de ruimte nemen om de toekomst te verbeelden en te creëren. Vrijdag 9 december 2016 sprak professor Martijn van der Steen bij de Erasmus Universiteit zijn oratie uit met als titel: Tijdelijk bestuur, hoe strategisch omgaan met voorspelbare verrassingen? Centraal stond de vraag hoe we ons hedendaags handelen toekomstbestendig kunnen maken. Strategisch toekomst denken is volgens van der Steen gebaad bij het benoemen van het onbekende. Voor het vinden van de juiste woorden voor zaken die we nog niet goed snappen en kennen. Voor aandacht voor taal. Want als je niet kunt spreken over de toekomst – als je er geen woorden voor hebt – wordt het lastig om strategisch juist te handelen. Professor van der Steen richt zich de komende jaren op het testen en experimenteren om zo te leren over het strategisch omgaan met de toekomst. Test-site Middelland zit -wat mij betreft- op de voorste rij.