Beweging in de stad

Stadsmakers in beeld – agenda stad

Beweging in de stad - Bureau Els Desmet

Positief verrast door de woorden van professor Maarten Hajer (Urban Futures) over mijn inzet in de stad en het publieke domein in een magazine van de rijksoverheid over ‘agenda stad’. Hajer: “Als ik denk aan mensen die veel doen voor ‘de stad’ schiet mij direct het werk van Els Desmet te binnen. Zij is voor mij de verpersoonlijking van wat de stad als publiek domein kan en moet zijn. In het Rotterdamse Katendrecht heeft zij een ontmoetingsplek gemaakt die breed onder de bevolking wordt gewaardeerd. Inwoners met zeer diverse achtergronden, opinies en gewoonten, bezoeken deze plek waar nieuwe kenniskringen en vriendschappen ontstaan. Samen staan zij voor een sociaal en economisch netwerk waar de hele stad van kan profiteren. Ze noemt deze plek het Verhalenhuis want het is, zo zegt Desmet, “een uitnodiging om ‘de ander’ en ‘het andere’ beter te leren kennen.”