Revitalisering Nieuw Gent

Portfolio - Bureau Els DesmetRollen Els Desmet: onderzoek en advies. Onder leiding van De Nijl architecten binnen een team van studiebureau De Smet Vermeulen architecten, onderzoeksbureau Reijndorp en Technum Tractebel Engineering. Opdrachtgevers: WoningGent, Stad Gent, VMSW

De wijk Nieuw Gent staat aan de vooravond van een herstructurering. De ambitie is om het gebied te transformeren tot een leefbare en vitale stadswijk. Een stedenbouwkundige voorstudie die een strategisch en ruimtelijk kader biedt voor de revitalisering van de wijk, dat was de opdracht. Hoogleraar Arnold Reijndorp en stadsgeograaf Els Desmet waren verantwoordelijk voor de inbreng van het sociale luik. In de eerste fase van de studie ‘woonden’ zij in een appartement in het onderzoeksgebied. Het leven in Nieuw Gent werd zo ook ’s nachts en in het weekeinde beleefd. Contacten met buren en andere bewoners ontstonden op een vanzelfsprekende manier. Observaties, gesprekken en cijfers geven een goed beeld van de huidige situatie in de wijk. Deze ‘foto van de wijk’ biedt heldere inzichten voor de vernieuwingsopgave en de participatiemethodieken die ingezet kunnen worden. “Ik zei direct ja toen Arnold Reijndorp vroeg of ik samen met hem wilde werken aan het sociale luik van de stedenbouwkundige studie voor de wijk Nieuw Gent. Met tijdelijk wonen in de wijk, het zien van de Vlaamse context en door lid te zijn van een team van (landschap)architecten en stedenbouwers, doe ik nieuwe ervaringen op. Het is een mooie uitdaging om in een korte tijd deze wijk te begrijpen en te lezen vanuit de perspectieven van de huidige bewoners. En op basis van opgedane inzichten aanbevelingen te doen voor de ruimtelijke vernieuwingsopgave.”